Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
Archiv dokumentů 2016 – 2017

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
Schválený rozpočet ZŠ Halenkovice na rok 2018 13.12.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové výhledy školy ZŠ Halenkovice na rok 2018, 2019, 2020 13.12.2017 31.12.2018
Usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 13.12.2017 29.12.2017
Schválený rozpočet obce 2018 (příjmy a výdaje) 13.12.2017 31.12.2017
Úprava rozpočtu ZO/04/2017 13.12.2017 31.03.2018
Sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Halenkovice obce Halenkovice ze dne 30.11.2017, čj. OO-1/2013-705 06.12.2017 06.01.2018
Úpravu rozpočtu Obce Halenkovice 1/RO/2017 06.12.2017 06.12.2018
Obec Halenkovice – Oznámení – Záměr prodeje stavebního pozemku (výběrové řízení) 29.11.2017 11.01.2018
Obecní úřad Halenkovice - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 2018 28.11.2017 12.01.2018
Rozpočet obce Halenkovice 2018 příjmová a výdajová část 28.11.2017 28.11.2018
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu – Veřejná vyhláška – Doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 24.11.2017 09.01.2018
Volba prezidenta ČR 2018 – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 13.11.2017 22.12.2017
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 3/ZO/2017 20.10.2017 31.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2018 20.10.2017 20.10.2018
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2019 20.10.2017 20.10.2018
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2020 20.10.2017 20.10.2018
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 10.10.2017 31.01.2018
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 2/ZO/2017 01.09.2017 31.12.2017
Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků 22.07.2017 22.07.2027
Povinně zveřejňované dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb. – oznámení 23.03.2017 23.03.2018
Rozpočtový výhled na rok 2018–2019 23.03.2017 23.03.2019
Rozpočet obce Halenkovice 2017 příjmová a výdajová část 23.03.2017 23.03.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí 23.08.2015 31.12.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 22.07.2014 22.07.2024