Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obechího úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
Archiv dokumentů 2016 – 2017

Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
Usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 20.10.2017 05.11.2017
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 3/ZO/2017 20.10.2017 31.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2018 20.10.2017 20.10.2018
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2019 20.10.2017 20.10.2018
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2020 20.10.2017 20.10.2018
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 10.10.2017 31.01.2018
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí čj. OO-1/2013-705 27.09.2017 03.11.2017
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 2/ZO/2017 01.09.2017 31.12.2017
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017 21.08.2017 23.10.2017
Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků 22.07.2017 22.07.2027
Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 10.04.2017 01.11.2017
Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. (Úprava provozu u Svatých a na Dolině v důsledku budování kanalizace na silnici III/36747). 10.04.2017 01.11.2017
Povinně zveřejňované dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb. – oznámení 23.03.2017 23.03.2018
Rozpočtový výhled na rok 2018–2019 23.03.2017 23.03.2019
Rozpočet obce Halenkovice 2017 příjmová a výdajová část 23.03.2017 23.03.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí 23.08.2015 31.12.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 22.07.2014 22.07.2024