Životní situace


Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. 

Bydlení
Cestování
Doprava
Finance
Kultura
Obrana a bezpečnost
→ Občan a stát
→ Příroda a zemědělství
→ Rodina
→ Sociální zabezpečení
→ Vzdělání, věda a výzkum
→ Zaměstnání
Zdraví