Významné osobnosti obce


Josef Beran

* 25. 3. 1916, Chropyně 
+ 19. 7. 1989, Uherské Hradiště

Josef Beran – významný český malíř, žák školy umění ve Zlíně u prof. Wiesnera, Gajdoše, Miléna a Hrocha.

Své mládí trávil v Halenkovicích. Zde také v pozdějsích letech tvořil v ateliéru na své chalupě v Kržlích.
Pro obrazy čerpal náměty i z blízkého okolí. 
V březnu 1986 se v tělocvičně místní školy konala výstava děl Josefa Berana, u příležitosti mistrových 75. narozenin.
Návštěvníci mohli shlédnou více než 60 obrazů - olejomalby krajin i kytice květů.
Dlouhá léta vyučoval na Umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti.


 

Josef Zlámal

* 1. 7. 1915, Halenkovice 
+ 22. 12. 2008, Praha

Josef Zlámal – převor maltézských rytířů.

V Olomouci studoval u pozdějšího pražského arcibiskupa Tomáška a na kněze byl vysvěcen 5. července 1941. Od roku 1949 do 1969 byl vězněn komunistickým režimem. Po propuštění z vězení se zaměřil svoji pomoc k chudým a strádajícím lidem. Své profesi věnoval celých 66 let až do své smrti. Od roku 1989 působilaž do své smrti v Praze jako převor řádu. Za svou činnost byl oceněn Řádem Velkého kříže a Řádem Tomáše Garrigua Masaryka.

Jindřich Spáčil

* 24. 5. 1899, Kvasice
+ 20. 11. 1978, Kroměříž

Jindřich Spáčil – český učitel, spisovatel a amatérský archeolog.

Studia na učitelském ústavu v Praze přerušila světová válka. Po návratu z fronty dokončil studia a započal učitelskou dráhu v rodných Kvasicích. Jako učitel a později i ředitel půsovil na Odborné škole pro ženská povolání v Kroměříži.
Ve své literární tvorbě se věnoval historickým i společenským románům, ve kterých zúročil své zájmy, především lásku k historii a archeologii, které se amatérsky věnoval. Díky jeho iniciativě vzniklo v Kvasicích muzeum. Základ expozice tvořily Spáčilovi sbírky. Nyní jsou uloženy v Muzeu Kroměřížska.
Mezi nejznámější literární díla patří: Městečko Kvasice (1921), Kudlovská dolina (1932), Kroměřížský sněm 1848-1849 (1933), Z časů dávných a nedávných (1937), Bludné kořeny (1946), Ať žije sněm! (1947), Tvrz nejpevnější (1956), Lásky a rebelie (1961), Kroměřížská kronika (1963), Tisíce růží (1966), Velociped, stroj rychlonohý (1971), Prstýnek s rubínovým kamenem (1971) a Náušnice z Madagaskaru (1977).
Jindřich Spáčil byl velkým milovníkem Chřibů a trampingu. V katastru Halenkovic měl postavenou chatu, ke které nyní vede žlutá turistická značka.

Josef Mannsfeld

* 9. září 1861, Napajedla
+ 2. září 1940, Brno

Josef Mannsfeld – první řídící učitel v Halenkovicích, zapálený entomolog, odborník na chov včel.

Narodil se v nedalekých Napajedlech do učitelské rodiny. Po studijích nastoupil na místo učitele do Malenovic a Zlína, aby od roku 1890 zakotvil v halenkovické škole na dlouhých 36 let. Zde se ujal místa rechtora školy. Se svojí rodinou bydlel v učitelském bytě v budově školy. Roku 1926 přesídlil na zasloužený odpočinek do Brna. Fakt, že byl skvělým vychovatelem i pedagogem, předávali pamětníci ústní formou dalším generacím. Krom své pedagogické činnosti byl členem výboru ZÚVM, místopředsedou Družiny, správcem plemenářské stanice, pracoval v celé řadě spolků, věnoval se ovocnaření a včelařství. Jeho specializací byl chov matek, dlouhou dobu vedl pozorovací a plemennou stanici v Halenkovicích. Zanechal po sobě rozsáhlou entomologickou sbírku. Byl čilým dopisovatelem do Moravské včely a tak své zkušenosti z chovu předával dál.