KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2007

e-mail hlavní stránka zpět


KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2005 - přehled
KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2006 - přehled
KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2007 - přehled
KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2008 - přehled
KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2009 - přehled
KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2010 - přehled
KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2011 - přehled
KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2012 - přehled

Tříkrálová sbírka - 6. ledna 2007

Tříkrálová sbírka    V sobotu 6. 1. 2007 proběhla také v Halenkovicích Tříkrálová sbírka. Letos 10 skupinek koledníků s doprovodem vykoledovalo od občanů Halenkovic 35.521,50 Kč, což je o 1.345,- Kč více než v loňském roce. Všem dárcům i ochotným pořadatelům této prospěšné akce patří velký dík.Hasičský ples - 20. ledna 2007

Hasičský ples    Plesovou sezonu na Halenkovicích zahájil Hasičský ples. Členové Sboru dobrovolných hasičů věnovali přípravě této akce velkou pozornost a péči, o čemž svědčila například bohatá tombola. K tanci a poslechu hrála skupina Vašton. Škoda jen, že si na tuto akci nenašlo cestu víc zábavychtivých hostů. Hasiči děkují všem sponzorům, kteří přispěli dary do tomboly. A dále všem, kdo podpořili hasiče svou účastí na Hasičském plese.Perníkový bál - 3. února 2007

Perníkový bál    Tak co to bude letos? To je otázka, kterou si pokládají pravidelní návštěvníci tohoto bálu, protože ví, že to není jen tak obyčejný bál. A nutno podotknout, že se letošní ročník opět vydařil. Do posledního místečka naplněný sál kulturního domu viděl nevídané. Kromě klasického mixu nápojů všeho druhu, kyselice, perníku a tance se na účastníky přišel podívat slovenský ujo Večerníček i se svým miniaturním psem čuvačem a česky přednesl pohádku Jak šlo Vejce do světa, která byla simultánně překládána i pro neslyšící. Ukázky standardních i latinsko-amerických tanců předvedli mladí tanečníci z tanečního klubu Rokaso Uherské Hradiště. A na závěr speciálních vstupů vystoupilo trio Maxíci a předneslo hranou píseň Běží liška k Táboru.

Tak co to bude příští rok?!Dětský karneval - 4. února 2007

Dětský karneval    Aby to dětem nebylo líto, následující den po Perníkovém bále přišel i jejich čas. V maskách mohli malí tanečníci a tanečnice předvést co v nich je. A že jim to šlo. A nezůstalo jenom u tance. Pro děti byly připraveny hry, soutěž o nejkrásnější masku a samozřejmě i pestrá tombola.Rodičovský ples - 17. února 2007

Rodičovský ples    Stálicí halenkovické plesové sezóny je tradiční Rodičovský ples, který organizuje Rodičovské sdružení při ZŠ Halenkovice a ZŠ Halenkovice. Na úvod plesu promluvila Mgr. Hana Huťková. Předtančení předvedli žáci 9. ročníku ZŠ Halenkovice, kteří tančili netradičně ve trojicích.Vodění medvěda - 17. - 18. února 2007

Vodění medvěda    Už desátým rokem se koncem února téměř ve všech částech naší rozlehlé obce objevil masopustní průvod s medvědem. Vodění medvěda je předzvěstí konce zimy a také poslední události plesové sezóny v Halenkovicích - Pochovávání basy. Akci již tradičně pořádal Sbor dobrovolných hasičů Halenkovice ve spolupráci s členkami ČČK a mnohými dobrovolníky.Pochovávání basy - 24. února 2007

Pochovávání basy    Kdo si chtěl před ukončením plesové sezóny naposledy "zadovádět" a přitom se ještě dozvědět co se v Halenkovicích dělo během uplynulého roku, nesměl si nechat ujít ostatkovou zábavu. Obřadně byly předneseny hříchy a to stručně, věcně a ve verších. Hrálo se a tancovalo a bylo to prostě tak, jak to má na správné ostatkové zábavě být.

Basa byla pochována, plačky se málem uplakaly, muzikanti dohráli, kulturní a plesová zima 2007 je za námi.Halenkovická trnka - 21. dubna 2007

Košt slivovice    Dne 21. 4. 2007 se uskutečnilo vyhodnocení I. ročníku koštu slivovice. Do soutěže bylo přihlášeno 71 vzorků (55 slivovic a 16 ovocných pálenek). Hodnocení prováděli degustátoři, kteří byli nominováni spolky, zájmovými sdruženími a představiteli obce v pátek 20. 4. Úloha degustátorů byla opravdu těžká, protože kvalita pálenek byla opravdu vynikající. Vyhodnocení proběhlo v sále kulturního domu. K poslechu a k tanci hrála cimbálová muzika Josefa Marečka.
Jména vítězů a fotografie z degustace i slavnostního vyhlášení naleznete ...zde.Pouťová zábava - 28. dubna 2007

Pouťová zábava    Na Kulturáku byla po delší době klasická zábava. Hráli Halogeni, které občas vystřídala kapela Van Haleny. Sál rozezněly staré dobré bigbítové pecky, při kterých si dnes už zařádí skoro dvě generace. A stručné zhodnocení - zábava skvělá a nic zvláštního se nestalo (pořadatelé to měli pod kontrolou).Halenkovická pouť - 29. dubna 2007

Pouť    V roce 2007 byla Halenkovická pouť opravdu velká. Pouťová neděle byla zahájena slavnostní mší. V okolí školy a bytovky se k radosti dětí a máleže objevilo velké množství atrakcí, z nichž některé byly v Halenkovicích úplně poprvé. Také zájemci o nákup pouťových suvenýrů a cukrovinek nevyšli na prázdno.Pohár starosty obce Halenkovice - 8. května 2007

Pohár starosty Halenkovic    Dne 21. 4. 2007 se na modelářském letišti v Pohořelicích uskutečnil další ročník soutěže "O pohár starosty obce Halenkovice". Soutěže se zúčastnili členové modelářských klubů z Halenkovic, Pohořelic, Otrokovic a Napajedel. Halenkovičtí modeláři se na tomto závodě neztratili. V kategorii A3 mladších žáků zvítězil Radim Cirok a na 4. místě se umístil Tomáš Němec, ve stejné kategorii starších žáků se na 4. místě umístil Antonín Babáček. V kategorii H mladších žáků se na 2. místě umístil Tomáš Němec a ve stejné kategorii starších žáků obsadili první dvě místa halenkovičtí modeláři Jan Zapletal a Antonín Babáček. Výborné individuální výsledky vynesly halenkovickým modelářům také celkové vítězství v soutěži družstev.Výlet do pohádky - 19. května 2007

Výlet do pohádky    Je to už tradice, která trvá téměř dvě desetiletí. Ti kteří navštěvovali Pohádkový les v jeho začátcích jako děti, už do něj vodí děti své. Každoročně si příležitost projít se lesem, plným pohádkových bytostí, nenechá ujít tisíce návštěvníků. Za ta dvě desetiletí se z Výletu do pohádky stala nevětší akce konaná na území Halenkovic. Obdiv a uznání si zaslouží všichní, kteří se podílí na jeho pořádání.

Fotografie z Pohádkového lesa naleznete na stránce fotoalbum.Divadelní představení žáků 8.třídy "Dívčí válka" - 8. června 2007

Dívčí válka    Pro letošní rok žáci 8. ročníku ZŠ Halenkovice připravili pro své diváky divadelní představení Dívčí válka. Režie se ujal pan učitel Michal Palúch. Představení bylo sehráno v sále kulturního domu a mělo velký úspěch.

Fotogalerii z představení si můžete prohlédnout na stránkách www.zshalenkovice.cz.Model air show - 9. června 2007

Model show    Dne 9. 6. 2007 proběhla na letišti v Halenkovicích akce, kterou její organizátoři pojmenovali Slet vícemotorových modelů letadel. Slet byl uspořádán členy modelářských klubů z Halenkovic a Otrokovic. Záštitu nad akcí převzal OÚ Halenkovice.

Fotografie a více informaci ze znovuzrozeného letiště v Halenkovicích máte k dispozici...zde.Akademie žáků ZŠ Halenkovice - 15. června 2007

Akademie    V měsíci červnu přichází ve školách čas bilancování. Známky jsou už uzavřeny a chystají se vysvědčení. Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Halenkovice připravili pro své rodiče, ale nejen pro ně, ukázku toho co se jim za uplynulý školní rok podařilo. O tom, že nejen učení je životem školáka se mohli přesvědčit všichni, kteří navštívili Akademii. Ukázky výtvarných prací, výrobků, modelů a v neposlední řadě program, který byl plný tance zpěvu a pohybu nenechaly nikoho na pochybách o nadání a šikovnosti halenkovických dětí.

Fotogalerii z Akademie si můžete prohlédnout na stránkách www.zshalenkovice.cz.Turnaj o bečku piva 2007 - 30. června 2007

Turnaj o bečku piva    Dne 30. 6. 2007 se na halenkovickém fotbalovém hřišti uskutečnil další ročník tradičního turnaje v malé kopané, jehož hlavní cenou je bečka piva. Letos se hlavnímu organizátorovi Tondovi Gajdošíkovi předběžně přihlásil rekordní počet devíti týmů. Před zahájením turnaje se však dva celky omluvily, ale i tak byla účast mužstev největší v historii.

Fotografie a výsledky turnaje máte k dispozici...zde.III. ročník turnaje v nohejbale - 6. července 2007

    Dne 6.7.2007 se uskutečnil již III. ročník turnaje v nohejbale "o bečku piva". Za účasti těchto mužstev: MAKITA, KUBÍNI, RYBÁŘI, CHULIGÁNI, THEPLAKY, LHOTŠTÍ, JZD a OGAŘI Akce se uskutečnila na antukovém hřišti u ZŠ. I když počasí zpočátku nepřálo, tak se celý turnaj vydařil. Po celou dobu akce bylo pro všechny zúčastněné zajištěno občerstvení, které si vzaly na starosti Veronika Kníchalová a Lucie Čevelová. Hráči přistupovali k jednotlivým utkáním s velkým nasazením "až horlivě", jednalo se přece o hodnotné ceny.

1. cenu - bečku piva - vyhrálo mužstvo "Ogaři" (Radek Macků, Marek Horka, Jiří Čevela)
2. cenu - grilované ryby - získalo mužstvo "Makita" (Chocholatý B., Donoval P., Kocián K.)
3. cenu - slivovici - získalo mužstvo "JZD" (Žalčík K., Švejčara D., Jančík M.)

Ceny věnovali p. Wozar, p. Doležalík, p. Čevela a p. Novák. Během dne měli hráči zajištěn oběd v hospůdce u Kubínů, který připravili Alena Kníchalová a Jindřich Kašpar. V této hospůdce se také uskutečnilo vyhlášení celého turnaje, kde se na závěr všichni společně bavili. Závěrem bych chtěla poděkovat pořadatelům a sponzorům OÚ Halenkovice a ZŠ Halenkovice.
Zpracovala: Lucie ČevelováLetní fotbalový turnaj - 21. července 2007

Letní fotbalový turnaj     Dne 21. července 2007 se od 13:00 hodin na hřišti na Záhumení uskutečnil Letní fotbalový turnaj, kterého se zúčastnila mužstva ze Žlutavy, Zlámance, Velkého Ořechova a Halenkovic. Turnaj skončil úspěchem hostitelského celku, který porazil v prvním zápase Velký Ořechov 1:0 (autor branky Sudolský). Ve finále pak halenkovičtí fotbalisté porazili celek Zlámance 2:0 (góly vstřelili Březík a Sudolský). Pořadí turnaje bylo následující:
1. Halenkovice
2. Zlámanec
3. Velký Ořechov
4. ŽlutavaBarum rally - 25. srpna 2007

Barum rally    Ve dnech 24. - 26. 8. 2007 se uskutečnil již 37. ročník automobilové soutěže Barum rally. Trať této soutěže pravidelně prochází také Halenkovicemi. Oproti předchozím ročníkům, Kdy obcí projížděly závodní vozy v neděli, byly rychlostní zkoušky číslo 4 a 8 "Halenkovice" zařazeny do sobotní etapy ...více.Myslivecký den - 22. září 2007

Myslivecký den     MS Podlesí Halenkovice uspořádal na myslivecké chatě "Větřák" sobotní odpoledne pro přátele myslivosti. Myslivecký den se uskutečnil 22. 9. 2007. Pro děti i dospělé byl připraven zábavný program spojený s výstavou s mysliveckou tématikou ...více.Drakiáda 2007 - 13. října 2007

Drakiáda 2007     Draci nejrůznějších tvarů a konstrukcí se nad Halenkovicemi objevili 13. října 2007 - na letišti se konala Drakiáda. Akci pro děti i dospělé připravila Sportovní komise ve spolupráci se Základní školou Halenkovice. Nad průběhem Drakiády dohlížela porota, která oceňovala u poletujících draků vzhled, akrobatické schopnosti a výšku letu. I pro dráčky kterým se příliš nedařilo byla vypsána kategorie - Dráček smolař  ...více.Posezení u cimbálu s mysliveckým besedováním - 16. listopadu 2007

Posezení u cimbálu     V pátek 16. listopadu 2007 se v sále KD Halenkovice uskutečnilo Posezení u cimbálu s mysliveckým besedováním. Vystoupila Cimbálová muzika Cyrila Bureše z Napajedel a mužský pěvecký sbor Chlapčiska ze Spytihněvi. Zároveň proběhla prezentace, prodej a autogramiáda poslední knihy pana Ing. Františka Libosvára  ...více.Rozsvícení vánočního stromu - 2. prosince 2007

Rozsvícení vánočního stromu    V neděli 2. 12. 2007 večer se na prostranství před kulturním domem sešlo několik stovek obyvatel Halenkovic, aby se zúčastnili tradiční předvánoční slavnosti "Rozsvícení vánočního stromu" ...více.Vánoční turnaj ve stolním tenisu - 15. prosince 2007

Vánoční turnaj ve stolním tenisu    15. prosince se v tělocvičně Základní školy Halenkovice uskutečnil Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2007. Turnaj uspořádala Sportovní komise při OÚ Halenkovice. Turnaje se zúčastnilo celkem devatenáct hráčů a hráček.
   Z vítězství se nakonec radovali Marek Lidinec a Soňa Huťková.
Fotografie a kompletní výsledky turnaje máte k dispozici ...zde.Předvánoční posezení s písničkou - 17. prosince 2007
Pepa Nos dětem ZŠ a MŠ Halenkovice - 18. prosince 2007

Předvánoční posezení s písničkou    V pondělí 17. 12. a v úterý 18. 12. 2007 se v prostorách KD uskutečnily dvě kulturní akce ...více.