Kulturní akce

e-mail hlavní stránka zpět


Rozsvícení vánočního stromu

foto: Pavlína Bieberlová

   Již 14 dní před slavností byl v parčíku na Pláňavech usazen vánoční strom, který pro tuto příležitost věnoval pan Jiří Janiš. Na jeho převozu a instalaci se podíleli členové SDH Halenkovice a pan Petr Markovec.

   V neděli 2. 12. 2007 večer se na prostranství před kulturním domem sešlo několik stovek obyvatel Halenkovic, aby se zúčastnili tradiční předvánoční slavnosti "Rozsvícení vánočního stromu".
   Program slavnosti byl zahájen projevem starosty obce pana Jaromíra Blažka, ve kterém stručně zhodnotil rok 2007 a nastínil plány a záměry rozvoje Halenkovic pro rok 2008. Poděkoval spolupracovníkům a všem kteří se podílí na chodu obce a popřál klidné a spokojené vánoce a úspěšný rok 2008.
   Po projevu předvedli žáci Základní školy Halenkovice, Mateřské školy Halenkovice a Lidové školy umění Napajedla program složený z vánočních koled, písní a básniček. Se dvěma písničkami vystoupila Kateřina Gregorová a Zuzana Kříčková. Atmosféru hrou na dechové nástroje podtrhla pětice hudebníků z Topolanky.
   Letošní rok byl k účastníkům oslavy shovívavější než roky předcházející a tak účinkující ani diváci netrpěli tolik chladem. Jako prevenci proti zimě připravili organizátoři stánek se svařeným vínem a čajem, který mnohým zúčastněným jistě přišel vhod.
   Pomalu se setmělo a nastal okamžik na který čekaly hlavně děti - objevil se Mikuláš doprovázený andělem a dvěma čerty. Rozvážným krokem přistoupil ke stromu a dotykem své berle jej rozsvítil. Poté začala nadílka. Pro každé z dítek, které projevilo dost kuráže měl Mikuláš s andělem připravenou sladkost.

   Prostranství kolem stromu postupně osiřelo, děti i dospělí se pomalu rozešli ke svým domovům, na cestu jim svítil vánoční strom - do Halenkovic přišel vánoční čas.


Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
 
Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
 
Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
Fotoalbum...