KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2005

e-mail hlavní stránka zpět


KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2005 - přehled
KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2006 - přehled
KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2007 - přehled
KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2008 - přehled
KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2009 - přehled
KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2010 - přehled
KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2011 - přehled
KULTURNÍ KRONIKA ROKU 2012 - přehled

Silvestr 2004-2005 - 31. prosince 2004.

   I letos se našla skupinka dobrovolníků, která vzala na svá bedra přípravu a organizaci silvestrovské oslavy v sále kulturního domu. A díky nim se mohla rozproudit skvělá zábava.

Tříkrálová sbírka - 8. ledna 2005

tříkrálová sbírka    Už po čtvrté se halenkovickými ulicemi rozeběhly skupinky tříkrálových koledníků při sbírce České katolické charity. Tři králové jsou posly nejen dobrých zpráv, ale také pomocníky při důležité dobročinné akci. Mladým zpěvákům se u nás podařilo vykoledovat 35.361,- Kč. Za to je třeba poděkovat nejen koledníkům, ale i štědrým dárcům.

Hasičský ples - 15. ledna 2005

   Činnost sboru dobrovolných hasičů je zpočátku roku velmi bohatá. První akcí plesové sezóny je tradiční Hasičský ples, kde letos hrála dechová hudba Lhoťanka z Dolní Lhoty u Luhačovic. Nechyběla bohatá tombola.

Dětský karneval - 29. ledna 2005

dětský karneval    Který dnes už také patří k tradičním kulturním akcím zimního období. O program, zábavu, občerstvení a hodnotnou tombolu se starají členové SRPŠ, učitelé z LŠÚ Napajedla a mnoho dalších dobrovolníků.


Vodění medvěda - 5.-6. února 2005

vodění medvěda    Od roku 1998 se stala tato obnovená tradice významnou událostí halenkovického kulturního kalendáře. Obcí ve 2 dnech prochází kolem 30 masek v čele s medvědem a zvou na ostatkovou zábavu, na které proběhne slavnostní ukončení plesové sezóny.

Pochovávání basy - 12. února 2005

pochovávání basy    Zábava začíná kolem 8. hodiny večerní, při dobré hudbě, skleničce vína, či štamprlce slivovice a se skvělou vaječinou. Lidé postupně přicházejí až do desáté hodiny, kdy sál už praská ve švech. Všichni se těší na ostatkový rej masek a hlavně hříchy z celé dědiny, posbírané za předcházející rok. Pak se slavnostně oplakává utichlá basa a očekává se konec plesové sezóny. Jenže zimních víkendů pro společenské akce je tak málo…. A proto se pokračuje dál.

Rodičovský ples - 19. února 2005

rodičovský ples    Pořádá SRPŠ ve spolupráci se ZŠ Halenkovice. Každoročně si žáci 9. třídy pod vedením zkušeného pedagoga nacvičí předtančení pro Rodičovský ples. Za hudebního doprovodu skupiny Aventis se odehrává skvělá zábava a přehlídka nejnovější módy. Díky štědrosti sponzorů je vždy připravena bohatá tombola.

Maškarní ples pro dospělé - 26. února 2005

maškarní ples pro dospělé    se u nás díky obětavosti Tondy Gajdošíka a jeho příznivců odehrál již po třetí. Uvidíme jestli vznikne další zajímavá tradice. To vše záleží hlavně na návštěvnících a chuti autora.


Perníkový bál - 5. března 2005

perníkový bál    V současnosti se zařadil mezi velmi úspěšné kulturní akce. V letošním roce se rozparádil již 6. ročník. Kromě tradiční valašské kyselice, medoviny, perníků, netradiční obsluhy, vždy přinese nějaké překvapení večera. Letos nás ohromilo kouzelné představení na motivy pohádky O perníkové chaloupce spojené s baletním vystoupením černých labutí uprchnutých z Labutího jezera. V průběhu večera nás ještě oslnily břišní tanečnice a půlnoční rej čarodějnic na hořících koštětech. Co dodat? Už se těšíme na další ročník.

Setkání spisovatelů myslivecké beletrie - 2. dubna 2005

setkání spisovatelů myslivecké beletrie    spojené s burzou mysliveckých předmětů a doprovodným kulturním programem, které uspořádala redakce Myslivosti ve spolupráci s OMS Zlín a OÚ Halenkovice. Sjeli se myslivci ze všech koutů naší republiky a dokonce i slovenští kolegové - členové Klubu priateľov poľovníckej histórie. Na setkání se prodávaly knihy z produkce slovenského Parpressu. Kromě burzy byla na programu svatohubertská mše, kterou celebroval farář Jan Kornek z Březové (také aktivní myslivec), vystoupení trubačů z OMS Přerov, kteří svými vynikajícími výkony doprovázeli nejen mši, ale celý slavnostní den. Sobotní odpoledne se neslo v zábavném žánru, kdy na pódiu vystoupil mužský pěvecký sbor Míkovičtí myslivci a také cimbálová muzika Babica z Hluku. Během programu byly pokřtěny 2 knihy. Na programu byly také ukázky vábení zvěře. Celý program moderoval šéfredaktor časopisu Myslivost Ing. Jiří Kasina. Setkání spisovatelů bylo popisováno ve Zlínských novinách dne 4.4.2005, v květnovém čísle časopisu Myslivost, ve slovenském časopise Poľovníctvo a rybárstvo a také v měsíčníku Náš domov. Slyšet bylo o Halenkovicích i v brněnském rozhlase.

Setkání seniorů - 9.dubna 2005

setkání seniorů    kde vystoupily děti z MŠ a ZŠ a známé operetní melodie předvedli sólisté Národního divadla z Ostravy. Setkání připravila Kulturní komise při OÚ Halenkovice ve spolupráci s obecním úřadem a kuchařkami ze školní jídelny. Akce se koná jednou za 2 roky a je určena pro občany Halenkovic - věkové kategorie nad 70 let, kterých v letošním roce bylo osobně členy kulturní komise pozváno 209.

Pouťová diskotéka - 16. dubna 2005

   DJ Tom, uspořádali halenkovičtí hasiči v sále kulturního domu.

Halenkovická pouť - 17. dubna 2005

halenkovická pouť    Byla sloužena slavnostní mše svatá. V centru obce se rozložilo na stovku stánků a desítky pouťových atrakcí. Počasí nám letos celkem přálo.


Divadelní představení žáků 8. třídy - 29. dubna 2005

divadelní představení žáků 8. třídy    Žáci ZŠ Halenkovice sehráli divadelní představení "Jak se čerti ženili." Režie se tentokrát ujal pan učitel Jan Kalivoda. Mladí herci byli odměněni bouřlivým potleskem a určitě i nezapomenutelnými zážitky.


Výlet do pohádky - 21. května 2005

výlet do pohádky    V sobotu 21. května 2005 přivítal v Halenkovicích malé i velké "Výlet do pohádky" - 17. ročník. Na tradiční Cestu pohádkovým lesem přijelo do Halenkovic přes 4000 dětí a dospělých. Po absolvování několika kilometrů, shlédli 21 pohádkových stanovišť. Procházka plná pohádek a kouzel, působivé prostředí halenkovického lesa, pěkné počasí, přinesly všem spoustu krásných a neočekávaných zážitků. Mezi nejúspěšnější dvě nové pohádky v letošním roce patřily Včelí medvídci a Čert a Káča. Pro všechny bylo zajištěno bohaté občerstvení, hudba a další různé atrakce.

Akademie žáků ZŠ Halenkovice - 27. května 2005

akademie žáků ZŠ Halenkovice    Součástí školní Akademie byla výstava prací dětí z MŠ, žáků všech tříd ZŠ a žáků výtvarného oboru LŠU. Nebyly to jen práce výtvarné, ale i ruční a literární. Akademii pozdravil a práci školy v krátkosti zhodnotil její ředitel Mgr. Vojtěch Tělupil, který pak předal slovo Janu Hanáčkovi a Erice Zapletalové, kteří celou akademii moderovali. Každá třída představila svůj krátký program. Děti tancovaly, zpívaly, recitovaly, hrály různé scénky nebo cvičily. Program zpestřily cvičenky kroužku gymnastiky a žáci Halenkovic, kteří navštěvují hudební obor LŠU. Podařená akce se protáhla až do večerních hodin.

Oslavy 110. výročí založení Hasičského sboru Halenkovice - 18. června 2005

oslavy 110. výročí založení SDH    Oslavy začaly výstavou hasičské techniky a to od té nejmodernější až po tu historickou, třeba ruční stříkačku, kterou přivezli hasiči z Kvítkovic. Na programu byla slavnostní mše svatá, na kterou přišel místní sbor i se svým praporem a zúčastnili se i mnozí pozvaní hosté. Po mši se členové sboru a další hosté sešli na slavnostní schůzi, na které byli vyznamenáváni vybraní členové sboru.
   V odpoledních hodinách proběhlo námětové cvičení s dálkovou dopravou vody a ukázka cvičení mladých hasičů. Po vyhodnocení námětových cvičení následovala v kulturním sále OÚ taneční zábava s bohatou tombolou, do které přispěla celá řada sponzorů. K tanci i poslechu hrála dechová hudba Lidečanka.
   Oslavy se vydařily a celý den byl svátkem nejen pro místní sbor dobrovolných hasičů, ale vlastně pro celou naši obec.

Turnaj o bečku piva - 5. července 2005

turnaj o bečku piva    Za vrtkavého počasí se odehrál již II. ročník turnaje, který je určen členům dobrovolných halenkovických spolků. Vítězným týmem se stalo mužstvo myslivců, kteří si po bojovném výkonu odvláčeli první cenu. Přehled zúčastněných mužstev podle konečného pořadí: myslivci, helebojsi, hasiči, turisté.

Fotbalový turnaj Halenkovice - 16. července 2005

fotbalový turnaj Halenkovice    Koná se každoročně v době letních prázdnin za účasti 4 pozvaných mužstev. Letos bylo počasí k účastníkům opravdu přátelské a tak v záři slunečních paprsků si první cenu a velký putovní pohár odnesli hoši z Halenkovic. Přehled mužstev podle pořadí: Halenkovice, Sušice, Žlutava, Velký Ořechov.

Diskotéka v rytmu Barumky - 20. srpna 2005

   Pořadatelé - dva dobrovolní nadšenci Tonda a Radek. Diskotékové rytmy přilákaly do sálu na 150 tanečníků. Organizátoři označili akci za zdařilou.

BARUM - RALLY - 21. srpna 2005

BARUM - RALLY    35. ročník automobilové soutěže zařazené do pořadu Mistrovství Evropy a letos poprvé jako kandidátská soutěž Mistrovství světa. Naší obcí projíždí závodní vozy při dvou nedělních rychlostních zkouškách po trati Kucharica - Pláňavy - Dolina - Hradská.

Oslavy 250. výročí založení kapličky na Kopci - 15. září 2005

Oslavy výročí založení kapličky    V podvečerních hodinách se na Kopci u kapličky sešla více než stovka návštěvníků. V tento den jsme si připomínali 250. výročí založení významné halenkovické kulturní památky. Na oslavu této události se konala mše svatá, kterou sloužil nový pan farář Mgr. Viliam Gavula. Kněz požehnal naší jubilantce a také nově restaurovanému obrazu ve zvonici. Zároveň poděkoval rodině Juřenových z Kopce za dlouholetou péči o kapličku i za organizační přípravu mše svaté. Součástí oslav byl i projev místostarosty obce p. Josefa Janečky, v němž se na základě historických pramenů zmínil o vzniku a historii zvoničky.

Fotbalový turnaj zastupitelstev obcí - 17. září 2005

Fotbalový turnaj zastupitelstev Spytihněv    Už po sedmé jsme se zúčastnili fotbalového turnaje ve Spytihněvi. Na turnaj přijalo pozvání 8 okolních obcí: Babice, Halenkovice, Komárov, Napajedla, Pohořelice, Tlumačov, Žlutava a pořádající Spytihněv. Družstvo žen přijelo z Halenkovic, Babic a bojů se zúčastnil domácí Spytihněv. Muži hráli turnajovým způsobem. V první skupině skončily na 3. místě Babice, na 4. místě Halenkovice. Ve druhé skupině na 3. místě Pohořelice a na 4. místě Komárov. Celkové pořadí: 1. místo Žlutava, 2. místo Tlumačov, 3. místo Spytihněv, 4. místo Napajedla. Děvčata předvedla výborný výkon a opět se umístila jako první. 2. místo obsadily ženy z Babic, 3. místo ženy ze Spytihněvi. ZO Halenkovice děkuje všem zúčastněným hráčům i fanouškům Halenkovic, kteří drželi našim týmům palce.
Fotografii poskytl pan František Cívela.

Otvírání zrekonstruované koliby na Dolině - 7. října 2005

Otvírání zrekonstruované koliby na Dolině    Osud staré "koliby" byl díky 16-ti letému provozu, shnilým trámům a těžkému opotřebování letos v létě zpečetěn. Ale Dolinu bez koliby si už snad nikdo nedovede představit. A tak se našla parta dobrovolníků, kteří věnovali rekonstrukci tohoto zajímavého díla svůj čas a také finanční prostředky a dobré dílo se podařilo. Za to jim patří obrovské poděkování. Koliba ať opět slouží k radosti a krásným přátelským setkáním.
Foto: manželé Roman a Petra Šavarovi

Zadáno nejen pro ženy aneb Prima jízda - 4. listopadu 2005

Zadáno nejen pro ženy    Ukázku nových trendů v oblasti kosmetiky a kadeřnictví předvedla děvčata ze Středního odborného učiliště a Střední školy Vizovice pod vedením p. Věnky Jadrníčkové a p. Pavly Kletečkové. Děvčata na vybraných modelkách z řad přítomných žen provedla proměnu ženy v neodolatelnou krásku, názornou ukázku způsobů denního i večerního líčení, účesů, masáží a péče o ruce. Vše bylo doprovázeno odborným výkladem. Pozornost vzbudila i malá módní přehlídka oblečení firmy Style Mode v duchu nadcházející plesové sezóny.

Rozsvícení vánočního stromu - 2. prosince 2005

Rozsvícení vánočního stromu    Součástí akce bylo kulturní vystoupení dětí z mateřské školy pod vedením jejich pedagogických pracovníků. Svůj příspěvek přednesli žáci základní školy pod taktovkou Mgr. Hany Huťkové a také halenkovické děti navštěvující ZUŠ Rudolfa Firkušného spolu se svou učitelkou p. Strašákovou. Slavnostní atmosféru podmalovaly tóny dechových nástrojů muzikantů z Topolné. Ani letos nechyběly pekelné bytosti spolu s Mikulášem a andělem.

Vánoční koncert - 17. prosince 2005

Vánoční koncert    Vánoční atmosféru naladila cimbálová muzika, Babčice ze Spytihněvi a dechová hudba Topolanka. Určitě nelitoval nikdo, kdo si nádherný večer nenechal ujít.