Kulturní akce

e-mail hlavní stránka zpět


Posezení u cimbálu s mysliveckým povídáním

text: Ing. František Libosvár
foto: Zuzana Fischerová


   16. listopadu se v sále kulturního domu v Halenkovicích konala myslivecká beseda u cimbálu s prezentací a autogramiádou druhé myslivecké knihy (doufejme, že ne poslední) Františka Libosvára "Myslivecké besedování".

   Hrála cimbálová muzika primáše zpěváka a vypravěče Cyrila Bureše ze Žlutavských Žlabů, pořad konferoval Ing. František Maňásek z Babic a zpíval pěvecký sbor "Chlapčiska ze Spytihněvi". Kulturní večer obohatilo lovecké trubačské trio lesnic z Uh. Hradiště, které zahrálo několik loveckých signálů a část svatohubertské mše.
   Akci zorganizovala kulturní komise obce Halenkovice s panem starostou Blažkem, paní Mihálovou a členy Mysliveckého sdružení Františkem Gajdošíkem a Zdeňkem Trvajem. Milé překvapení večera byla návštěva pěvecké skupiny "Spytinovské babčiska" vedené paní starostkou Vojtíkovou. Spytinovjáci v krojích dali Halenkovjákům najevo, že u nich folklor žije a patří k myslivosti jako součásti vesnické kultury. Doufejme, že něco podobného se projeví i v Halenkovicích, kde má podle sběratelů Bartoše a Lísi folklór bohatou minulost. Hrané a zpívané písničky byly souborem vybrány z Halenkovic a okolí. Písničkou večera byla halenkovská "Hájíčku zelený, už sem ťa dohájil" údajně složená na počest pytláky zabitého hajného Karla Mrazíka. Společenský večer se ke spokojenosti všech zúčastněných velmi vydařil a dokázal, že každá slušná slovácká dědina má své myslivce, hasiče a sportovce.


Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu
 
Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu
 
Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu
Fotoalbum...