Kabelový internet


Občané obce Halenkovice mají možnost využít svoji přípojku k televiznímu kabelovému rozvodu také pro vysokorychlostní přístup k internetu.

Obec Halenkovice realizuje ve spolupráci se společnostmi SATTURN HOLEŠOV (správce kabelové sítě) a AVONET (poskytovatel připojení k internetu) projekt Internetizace obce Halenkovice a zřízení veřejně přístupných míst k internetu, který je spolufinancován Evropskou unií z programu SROP.

Připojování prvních komerčních zákazníků k internetu přes kabelovou síť bylo zahájeno v květnu 2006. 

Jak službu objednat?
Pokud máte zájem o připojení k internetu přes obecní kabelovou síť, vyplňte objednávku a doručte ji na obecní úřad. Další možností je vyplnění on-line objednávky, která je přístupná na www.avonet.cz. 
Částkou 1 500 Kč obec dotuje zřizovací poplatek prvním 100 zájemcům o připojení. (Doplatek s využitím dotace 2500 Kč)


Aktuální informace o této službě včetně cen  (www.avonet.cz)
Pro informaci (Původní nabídka včetně cen - rok 2006) (pdf 110 kB)
Objednávku této služby máte k dispozici (doc 52 kB)