obecní úřad e-mail hlavní stránka zpět


obecní úřad    Kancelář obecního úřadu, kancelář starosty obce a obřadní síň se nachází v prvním poschodí budovy kulturního domu na Pláňavách.

Úřední hodiny

pondělí
středa
7:30 - 17:00 hodin
7:30 - 17:00 hodin

obřadní síň
Polední přestávka 11:00 - 11:30 hod.

Podatelna

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
7:30 - 17:00 hodin
7:30 - 15:00 hodin
7:30 - 17:00 hodin
7:30 - 15:00 hodin
7:30 - 13:00 hodin

Polední přestávka 11:00 - 11:30 hod.

Kancelář starosty

Schůzky dle domluvy nebo po telefonické dohodě na tel. č. 577 945 738 (kancelář starosty), 724 179 299 (starosta mobil) nebo 577 945 736, 602 517 169 (místostarosta mobil) 737 230 573 (kancelář OÚ)

Kontakty

PSČ:
Telefon:
Mobil:
Fax:
e - mail:


Adresa:
763 63
577 945 736, 577 945 738
737 230 573
577 945 736
obec@halenkovice.cz
obec.halenkovice@seznam.cz

Obecní úřad Halenkovice
763 63 Halenkovice 76

Fakturační adresa

Obec Halenkovice
Halenkovice 76
763 63 Halenkovice
 

Adresa datové schránky obce Halenkovice

ID schránky:
Typ schránky:
Jméno:
IČ:
Schránka je typu OVM.
ip7beft
Orgán veřejné moci
Obec Halenkovice
00283932
 

Zaměstnanci

Petra Rozsypalová
Bohdana Blažková
Pavlína Bieberlová
Věra Zábranová
Stanislav Michalík
Ludvík Trvaj
ekonomka
matrikářka
infokanál, knihovnice
uklizečka
provozář, řidič
provozář, řidič

Bankovní spojení

ČS a.s. Napajedla
IČO
1405294339/0800
283932

Co na obecním úřadu Halenkovice vyřídíte?

 • Občanský průkaz
 • Ověření podpisu, kopie, opisu
 • Uzavření sňatku - obřad
 • Vyřízení narození - rodný list - uvedení v matrice
 • Vyřízení úmrtí v k.ú. Halenkovice - úmrtní list - uvedení v matrice
 • Platbu poplatků

 • - odpady
  - kabelová televize
  - psi

Podrobný přehled úředních úkonů včetně potřebných podkladů k vyřízení ...zde
Podrobný přehled místních poplatků ...zde

Obec Halenkovice spadá pod stavební úřad Napajedla.

Vyřízení sociálních dávek lze provést na Městském úřadě v Napajedlích

Informovanost občanů

   Informovanost občanů je zajišťována prostřednictvím pravidelného denního hlášení místního rozhlasu.
   Obecní úřad také provozuje infokanál kabelové televize, na kterém mají občané obce k dispozici informace o dění v obci, sportovní zpravodajství, zprávy z kultury, fotoseriály z proběhlých akcí, programy Městského divadla Zlín a kina v Napajedlích. Infokanál kabelové televize je aktualizován jednou týdně.
   Dalším zdrojem informací občanům je Halenkovický zpravodaj, který vychází každý čtvrtrok.

Místní knihovna

místní knihovna

   V budově obecního úřadu Halenkovice sídlí také místní knihovna. Zřizovatelem knihovny je obecní úřad Halenkovice. Knihovna má v současné době k dispozici přes 6000 svazků a více než 260 registrovaných čtenářů.

Telefonní číslo do knihovny: 577 941 495
Internetové stránky knihovny - www.halenkovice.knihovna.cz

Provozní doba knihovny:

Pondělí:
Středa:
Pátek:


13:00 - 16:00
8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00