zpravodaj e-mail hlavní stránka zpět


zpravodaj    Od března 1995 vychází pravidelně místní noviny "Halenkovický zpravodaj". Do dnešní doby byly vydány desítky čísel zpravodaje. Noviny jsou vydávány v nákladu 1000 výtisků a jsou distribuovány do všech halenkovických domácností zdarma.
   Čtenáři se v něm mohou dočíst o novinkách v obci, o činnosti zastupitelstva, zájmových sdružení v obci. Ve zpravodaji jsou také zveřejňovány souhrnné informace z jednání rady a zastupitelstva obce.

Halenkovický zpravodaj:
Redakce: OÚ Halenkovice, tel. č. 577 945 736, e-mail: obec@halenkovice.cz,
Číslo vydání: 76, Registrační číslo: MK ČR E 13080.
Povoleno referátem kultury Okresního úřadu ve Zlíně dne 1. 3. 1995.
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o. Otrokovice
Náklad 1000 ks

Své příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu: obec@halenkovice.cz

Obsah posledního čísla:

  • Edvard Beneš
  • Rozhovor se starostou obce
  • Divadelní spolek Haleny
  • Rodičovský ples
  • Diskotéka
  • Ples sportovců
  • Zprávy z obce

   Na této stránce máte k dispozici ke stažení poslední číslo "Halenkovického zpravodaje" ve formátu pdf.
Pro prohlížení dokumentů ve formátu pdf je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Acrobat Reader.

Halenkovický zpravodaj č. 84 / 2/2017  pdf 6,2 MB.
Halenkovické zpravodaje - přehled a starší vydání zpravodajů ke stažení