Přehled místních poplatků e-mail hlavní stránka zpět


Poslední aktualizace stránky proběhla 2. 4. 2017.

Odpady 500,- Kč / rok za občana přihlášeného k trvalému pobytu v Halenkovicích
500,- Kč / rok za rekreační objekt bez osoby přihlášené k trvalému pobytu
300,- Kč / rok za občana bydlícího mimo svozovou zónu technických služeb
Psi 200,- Kč za psa / rok
Kabelová televize Uzavření smlouvy o užívání TKR - 5000,- Kč (3000,- Kč při uzavření smlouvy, 2000,- Kč po zprovoznění TKR)
Poplatek za užívání TKR - základní 840,- Kč/rok
Poplatek za užívání TKR - rozšířená 1800,- Kč/rok
Užívání kanalizace - stočné Nemovitosti napojené na kanalizaci a ČOV – 900, Kč vč. DPH / osoba s TP v Halenkovicích / rok
Nemovitosti rekreačního bydlení napojené na kanalizaci a ČOV 500,- Kč vč. DPH / nemovitost / rok
Nemovitosti nenapojené na ČOV, pouze na kanalizaci – 200,- Kč vč. DPH / nemovitost / rok
Pronájem hrobových míst na místním hřbitově
(vše na dobu 12 let)
900,- Kč do 3 m2
1800,- Kč do 6 m2
300,- Kč - urnový háj
150,- Kč - epitafní deska
Pronájem kulturního domu Sál - 2000,- Kč, + 500,- Kč topení
Přísálí - 1000,- Kč + 500,- Kč topení (vhodné do 50 osob)
Klub seniorů 300,- Kč (vhodné do 30 osob)
V případě pohoštění pohřbu:
Sál nebo přísálí - 1000,- Kč
Pronájem plochy ke stánkovému prodeji 50,- Kč / m2 / den
Hlášení v místním rozhlase 20,- Kč / hlášení- upraveno vyhláškou RO
Inzerce na stanici Infokanál Halenkovice 20,- Kč / týden - halenkovičtí občané nepodnikající
50,- Kč / týden - osoby samostatně výdělečně činné, cizí fyzické osoby, právnické osoby

Místní poplatky je možné uhradit:
  • v kanceláři obecního úřadu - POUZE v úředních hodinách
  • bankovním převodem na účet obce: ČS a.s. Napajedla 1405294339/0800
  • V případě platby internetovým nebo mobilním bankovnictvím se před platbou obraťte
    (e-mailem, telefonicky, osobně) na kancelář OÚ - pro platbu Vám bude přidělen variabilní symbol
  • poštovní poukázkou
Podrobné informace pro bezhotovostní platbu poplatků máte k dispozici ...zde.
Platby je možné provést jednorázově nebo ve čtvrtletních splátkách.