obec e-mail hlavní stránka zpět


obec    Halenkovice obklopené hustými lesy se rozkládají na stráních a v údolích výběžků Chřibů 7 km západně od Napajedel. V obci žije 1 710 obyvatel. Nadmořská výška se pohybuje od 215 do 415 m, rozloha obce činí 2002 ha. O její rozlehlosti svědčí i staré pořekadlo : "Kdo chce vidět Vídeň, musí chodit týden. Kdo chce vidět Halenkovice, musí chodit tři měsíce."
Halenkovice mají 5 autobusových zastávek a přibližně 30 místních částí.

Významné osobnosti

 • Josef Zlámal - rodák, převor maltézských rytířů. Za svou činnost byl oceněn Řádem Velkého kříže a Řádem Tomáše Garrigua Masaryka
 • Josef Beran - rodák, akademický malíř
 • Jindřich Spáčil - prozaik historických i společenských románů

Mluvený jazyk Halenkovic (halenkovické nářečí)

   Halenkovice leží v přechodovém pásmu mezi nářečími dolskými a hanáckými. Podle dialektologa Františka Bartoše pokrývala dolská nářečí území na JZ od Napajedel. V Dialektologii moravské se Bartoš zmiňuje o Alenkovicích, neboli Halenkovicích, a řadí je k nářečí slovenskému, konkrétněji k různořečí uherskoslovenskému. Více informací o halenkovickém nářečí získáte ...zde.

Místní rarity

Budačina    Do katastru obce patří Budačina – od roku 1966 chráněný přírodní útvar o rozloze 8,0558 ha. Je to registrovaná přírodní památka. V jedné ze skal tohoto masívu je puklinová jeskyně o délce asi 5 m, podle pověsti obývaná v 16. století loupežníky. Pověst říká, že loupežníci z Budačiny okrádali pouze bohaté lidi a chudým neubližovali. Jejich velitel měl milou Alinu, která byla velice krásná, ale mu se líbily i jiné hezké dívky. Proto se mu Alina pomstila tím, že prozradila jejich úkryt. Všichni byli zajati a později popraveni.
   Na východní straně hlavní skály je umístěna pamětní deska, věnovaná Antonínu Rozsypalovi, který zahynul v Mauthausenu v roce 1941. S ním se často stýkal spisovatel Jindřich Spáčil. V části obce zvané Hradská je Spáčilova chaloupka. Pamětní deska připomíná vřelý vztah k tomuto kraji.

Další významné památky

kaplička

Významné budovy v obci

Nezaměstnanost

   Míra nezaměstnanosti se v obci pohybuje kolem 11 %. Většina obyvatel se za prací každodenně dopravuje do Napajedel, Otrokovic a Zlína. V obci samotné nepůsobí žádná větší firma a pracovní příležitosti se zde nabízí zejména ve službách, školství, v souvislosti s drobným podnikáním a činnostmi živnostníků. Přehled podnikatelských aktivit v Halenkovicích můžete získat také na stránce "podnikání".

Kultura, tradice, sport

 • hasičský a Rodičovský ples (leden)
 • masopust s průvodem vesnicí a pochovávání basy
 • dětský karneval
 • běh o velikonoční vajíčko
 • Barum rallye
 • pouťové slavnosti - dle tradice 3 týdny po Velikonocích
 • cesta pohádkovým lesem
 • školní divadlo, Akademie
 • sjezdy rodáků při významných životních jubileích
 • setkání seniorů
 • návštěvy v domovech důchodců
 • silvestrovské zábavy

Archivní dokumenty

Halenkovické historické dokumenty jsou archivovány v Okresním archivu na Klečůvce. Soupis doumentů datovaných do roku 1945, resp. 1951 máte k dispozici ...zde.

Obecní znak

obecní znak   Znak obce Halenkovice byl na základě návrhu obecního zastupitelstva schválen a udělen Poslaneckou sněmovnou České Republiky rozhodnutím č. 10 ze dne 15. července 1993. Znak byl navržen heraldickou kaceláří pana Pavlů ve Zlíně.
   Popis - v dolní části modrého štítu je zlatá radlice, na níž jsou tři zlaté hůlky ukončené zlatými heraldickými liliemi, připomínající tři dříve samostatné osady, spojením kterých Halenkovice vznikly. Zlaté lilie jsou převzaty z erbu Aleny Bruntálské z Vrbna.

Obecní prapor

obecní prapor    Dne 21. ledna 2002 udělil předseda Poslanecké sněmovny České Republiky prapor Obci Halenkovice.
   Popis - List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, žlutý a modrý v poměru 10 : 3 : 2. V žerďové polovině horního modrého pruhu jsou tři žluté lilie bez hůlek umístěné do trojúhelníku (2, 1). Poměr šířky k délce listu je 2:3.