380. výročí založení obce

e-mail hlavní stránka zpět


text: RJ
foto: P. Bieberlová, RJ


   Oslavy 380. výročí založení obce Halenkovice byly oficiálně zahájeny v pátek 19. září 2014 Varhanním koncertem v kostele sv. Josefa.

   Sobotní část oslav mohli obyvatelé Halenkovic pojmout jako procházku se spoustou zajímavých zastávek.
   V rámci oslav byly v sobotu 20. 9. pro veřejnost otevřeny obě budovy základní školy, mateřská školka, obecní úřad, kostel, fara a čistička odpadních vod.
   Příchozí se mohli podívat do běžně nepřístupných prostor a na jejich otázky byli připraveni odpovídat zaměstnanci nebo dobrovolníci. Otevřen byl také areál myslivecké chaty na Větřáku, fotbalového hřiště na Záhumení, modelářského letiště na Vrchovici a pálenice u Svatých.

   Hasiči prováděli hosty po prostorách zbrojnice. Nejmenší hasiči před početným publikem předvedli ukázku požárního útoku na hořící model školy - útok se zdařil, ale škola shořela.
U myslivců byla pro hosty připravena výstava mysliveckých reálií a výborný guláš.
Tělovýchovná jednota zorganizovala ukázkové zápasy dětských mužstev a dovednostní soutěž pro diváky.
Modeláři využili ideálního počasí k letovým ukázkám modelů a zahrádkáři zájemcům ukázali pěstitelskou pálenici, moštárnu a varnu povidel.

   Po celý den přes Halenkovice korzovaly skupinky lidí, kteří si užívali krásného babího léta. K večeru bylo v hospodě na Kopci připraveno posezení s opékáním masa. Po setmění se na modelářském letišti rozzářily překrásné efekty velkého ohňostroje, jehož záře byla viditelná z dalekého okolí.

   Příležtost aktivně prožít den si nenechalo ujít velké množství nejen Halenkovjanů ale i přespolních. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci této krásné akce.

Fotogalerie z oslav ...zde.