Varhanní koncert

e-mail hlavní stránka zpět


text: RJ
foto: P. Bieberlová


   V rámci koncertu, který byl součástí VIII. ročníku Českého varhanního festivalu, do Halenkovic opět po roce zavítal varhaník, pedagog a zakladatel festivalu, pan Adam Viktora, letos doprovázený sopranistkou Lucií Rozsnyó.

   Koncert se uskutečnil v pátek 19. září 2014 v kostele sv. Josefa. Na programu byly skladby Johanna Sebastiana Bacha, Johanesa Brahmse, Antonína Dvořáka, France Schuberta a Wolfganga Amadea Mozarta, které si přišlo vyslechnout na sedm desítek posluchačů. Tímto koncertem byly také zahájeny oslavy 380. výročí založení Halenkovic. Na jeho začátku proto pronesl starosta obce, pan Jaromír Blažek, krátký projev, ve kterém stručně shrnul historii naší obce.

   Hudební díla, která zazněla, dala možnost vyniknout nejen výborným interpretačním schopnostem obou účinkujících, ale i možnostem, které v sobě skrývají halenkovické varhany. Akustika prostoru kostela podtrhla široký rejstřík tónů varhan, který byl mimo instrumentální skladby podtržen nádherným zpěvem mladé sopranistky.

   Posluchači po skončení koncertu ocenili hudebníky potleskem ve stoje. Věřme, že se koncert a jeho atmosféra líbil i účinkujícím a tradice Českého varhanního festivalu v Halenkovicích bude pokračovat i v následujících letech.

Fotogalerie z koncertu ...zde.

Adam Viktora

Varhaník, dirigent a hráč na harmonium Adam Viktora vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem ojedinělého projektu Český varhanní festival. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a hudební teorii na Konzervatoři v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští barokní sólisté, s nimiž uskutečnil bezpočet novodobých koncertních a nahrávacích premiér  evropského barokního repertoáru a s nimiž se stal také v posledních letech nejvýraznějším reprezentantem procesu znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky.
Ze stránek Českého varhanního festivalu

Lucie Rozsnyó

Vystudovala klasický zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením Anny Barové. Své další vzdělání získala na studijní stáži na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni ve třídě Claudie Visci, na studijní stáži na Anton-Bruckner-Privatuniversität v Linci u Kateřiny Beranové a na pracovní stáži na Zürcher Hochschule der Künste v Curychu. V září 2013 dokončila postgraduální studijní program Interpretace a teorie interpretace na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením Ivo Medka. Od roku 2013 se soukromě rozvíjí u sopranistky Heleny Kaupové. Další pěvecké zkušenosti získávala jako stipendistka na mezinárodních pěveckých kurzech pod vedením Leopolda Spitzera, Rotraud Hanssmann, Piotra Olecha, Patricie Rozario, Debbie York, Julie Hassler, Caroline Pelon, Marie Christina Kiehr a Evelyn Tubb.
Ze stránek Lucie Rozsnyó