Halenkovický košt slivovice 2009 e-mail hlavní stránka zpět


   Z projevu p. Františka Gabryše, který byl přednesen na Výroční členské schůzi ČZS v neděli 8. února 2009:

   "V pálenici proběhla nejslabší sezóna od doby, co byla pálenice U Svatých vybudována. Pálení bylo zahájeno 17. září a doslova "se protloukalo" do 28. prosince. Pálit švestky - to byl v pálenici skoro svátek...."


   III. ročník koštu slivovice, který pod názvem HALENKOVICKÁ TRNKA uspořádala Kulturní komise ve spolupráci s halenkovickými zájmovými organizacemi ve dnech 20. a 28. 3. 2008 byl poznamenán slabou sezónou. K hodnocení se v kanceláři OÚ sešlo celkem 62 vzorků pálenek. Podle kategorií to bylo 31 vzorků v kategorii "Trnka", 11 vzorků v kategorii "Ovocná - peckovina" a 20 vzorků v kategorii "Ovocná - jádrovina".

   20. 3. 2009 proběhla v přísálí KD Halenkovice hodnotící degustace přihlášených vzorků. Každému vzorku bylo po převzetí v kanceláři OÚ přiděleno číslo. Klíč, kterým byla čísla přidělována k jednotlivým vzorkům měl po celou dobu (až do vyhlášení, následující víkend) k dispozici pouze jeden člověk - starosta obce. Byla tak zajištěna anonymita hlasování.
   Vzorky hodnotilo 28 degustátorů. Mezi degustátory byli nominováni členové halenkovických zájmových organizací, členové vedení obce, ale i úspěšní soutěžící z předchozího ročníku koštu. V den degustace se také na půdu Obecního úřadu vrátila putovní trofej, která celý minulý rok zkrášlovala domácnost loňského vítěze - pana Vladislava Stuchlíka. Stejně jako v loňském roce byla u pálenek posuzována čistota pálenky, vůně, chuť a jemnost.

Posuzování pálenek   foto: Pavlína Bieberlová.

Degustace Degustace Degustace Degustace Degustace
 
Degustace Degustace Degustace Degustace Degustace
    Slavnostní vyhlášení letošního ročníku proběhlo 28. 3. 2009 v sále KD Halenkovice. Návštěvníci tohoto vyhlášení si mohli sami zkusit degustaci soutěžních vzorků pálenek, nechyběla pestrá tombola, k tanci a poslechu hrála Cimbálová muzika Milana Skříčka ze Spytihněvi a vystoupil soubor Pozdní sběr z Napajedel.
   To hlavní, na co se všichni s napětím těšili, bylo vyhlášení výsledků. Vítězové všech kategorií obdrželi diplomy, sady stylového skla a vítěz v hlavní kategorii získal navíc na rok do držení putovní pohár. Nejlepší vzorky pálenek byly vydraženy (Vítězný vzorek slivovice v dražbě získal p. Vladimír Wozar).

Výsledky kategorie trnka - přihlášeno 31 vzorků:

1. místo - Josef Hrbáček - trnka 2008
2. místo - Ladislav Smetana - trnka 2008
3. místo - Josef Maňásek - trnka 2007

Výsledky kategorie ovocná pálenka - peckoviny - přihlášeno 11 vzorků:

1. místo - Antonín Stratil - mirabelka - meruňka 2000
2. místo - Alena Kníchalová - meruňka 2008
3. místo - Josef Kurtin - meruňka 2007

Výsledky kategorie ovocná pálenka - jádroviny - přihlášeno 20 vzorků:

1. místo - Miroslav Bučík - jablko 2008
2. místo - Josef Kurtin - hruška 2007
3. místo - Rostislav Trvaj ml. - hruška 2008

Slavnostní vyhlášení   foto: Milan Bieberle.

Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků
 
Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků
 
Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků
 
Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků
 
Fotoalbum...
Halenkovická trnka