Výroční členská schůze ČZS

e-mail hlavní stránka zpět


Z projevu p. Františka Gabryše pro Halenkovický zpravodaj vybrala PaedDr. Marie Kašíková
Ilustrační foto - pěstitelská pálenice ČZS Halenkovice


pěstitelská pálenice    V neděli 8. února 2009 se v sále OÚ Halenkovice konala výroční členská schůze místních zahrádkářů za účasti asi 90 členů. Jednatel ČZS p. František Gabryš ve svém projevu zhodnotil práci organizace v právě uplynulém pětiletém volebním období a také připomněl úkoly, které se podařilo či nepodařilo realizovat v průběhu roku 2008. Na sklonku minulého roku měli zahrádkáři 119 členů, z toho 41 žen. Výbor se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně se 78 % účastí a projednával organizační záležitosti a zajišťoval plnění plánu činnosti, který byl schválen na minulé výroční členské schůzi.

Jednotlivé body plánu byly splněny následovně:

  1. Plánovaná oprava lisu se neprovedla, byl opraven pouze nátěr. Na opravu nevyšel čas, protože hodně úsilí stála zahrádkáře příprava a zpracování dřeva na pálení. Využili nabídky obecního úřadu na těžbu dřeva spojenou s úklidem pozemku mezi státní silnicí a potokem Vrbka v trati Slačovy. Na této akci se podílelo 16 zahrádkářů.
  2. Nevyšel ani záměr položit novu dlažbu v moštárně a to hlavně z finančních důvodů, protože organizace šetří finanční prostředky na odkup pozemků pro studnu na pitnou vodu. Podlaha v moštárně byla pouze opravena betonovou směsí.
  3. Byla vybílena povidlárna.
  4. Sklad dřeva se prodloužil a byl oplechován. Celá střecha byla pokryta novým plechem.
  5. Pokračovaly návštěvy jubilantů, které jsou kladně hodnoceny hlavně staršími občany.
  6. V každoročním plánu činnosti je zakotvena péče o švestkový sad. Byly vysázeny nové švestky, pozemek byl urovnán vláčením a pravidelně vysékán.
  7. Byla provedena oprava odpeckovače.
  8. Nátěr fasády a nátěr mříží na oknech budovy pálenice se z důvodu šetření peněz neuskutečnily.
  9. V plánu činnosti nebylo zakotveno uspořádání výstavy ovoce. Ta se však ve dnech 4. a 5. října uskutečnila v sále OÚ za hojné účasti návštěvníků. Podrobné informace z výstavy

   V loňském roce v zahrádkářském zařízení vařili povidla pouze 2 zájemci. V moštárně bylo vylisováno celkem 6 675 litrů jablečného moštu. Do moštárny se přišly podívat na exkurzi děti z mateřské školy. V pálenici proběhla nejslabší sezóna od doby, co byla pálenice U Svatých vybudována. Pálení bylo zahájeno 17. září a doslova "se protloukalo" do 28. prosince. Pálit švestky - to byl v pálenici skoro svátek. Meruňky nebyly žádné. Pro 216 pěstitelů se napálilo 6 548 litrů padesátiprocentní slivovice, což je v přepočtu na absolutní alkohol 3 600 litrů. Odvedená daň státu činila 473 478,- Kč. V roce 2007 bylo vyprodukováno téměř třikrát více slivovice než v roce 2008. Během sezóny se zapracoval nový páleničář p. Václav Kocián ze Záhumení.

   A jak to bylo s výkupem ovoce? Na Kopci u Krkošků výkup vůbec neprobíhal, sběrna na Dolině vykoupila 255 q padavek a sběrna u Valentů 743,5 q padavek. Nízkému počtu vykoupeného ovoce se nemůžeme divit. Vždyť za 1 kg padavek se platilo pouze 0,70 Kč. Proto mnoho pěstitelů nechalo ovoce pod stromy pro zvěř. Žáci zdejší školy nasbírali 442,5 kg šípků.

   V zahrádkářském kulturním zařízení se v loňském roce uskutečnilo celkem 19 akcí.

   V roce 2008 bylo odpracováno celkem 1 253 brigádnických hodin, převážná část při zpracování dřeva.

   Na výroční členské schůzi byl schválen nový výbor ČZS Halenkovice. Jsou to tito zahrádkáři: Josef Hrbáček /předseda/, Josef Badal, Jarmila Baránková, Ing. Jiřina Černá, František Gabrhelík, František Gabryš, Miroslav Chaloupka, Stanislav Kašpárek, Zdeněk Plšek, Zdeněk Trvaj, Marie Skácelová, Marie Zapletalová, Lenka Zapletalová, Václav Kocián, Jiří Kníchal, Antonín Stratil.

   Jednatel ČZS p. František Gabryš poděkoval odstupujícímu výboru za práci, kterou vykonali pro zahrádkářskou organizaci. Zvláště poděkoval dlouholetým členům výboru p. Břetislavu Kašíkovi a p. Josefu Michalíkovi a vyslovil přesvědčení, že i nadále budou platnými členy halenkovických zahrádkářů.