Datové schránky e-mail hlavní stránka zpět


Datové schránky

   Dne 1. 7. 2009 byl spuštěn Informační systém datových schránek. Stalo se tak podle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a následujících vyhlášek.

   Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek bude možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.

   Tento způsob komunikace nahradí klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a právnickým osobám budou datové schránky zřízeny automaticky, všem ostatním na základě jejich žádosti.


Podrobné informace o projektu Datových schránek, možnost a způsob jejich zřízení a obsluhy získáte na webových stránkách www.datoveschranky.info.

Desatero přístupu k informačnímu systému Datových schránek a desatero bezpečnosti v informačním systému Datových schránek ve formátu pdf máte k dispozici ...zde.


Adresa datové schránky obce Halenkovice

ID schránky:
Typ schránky:
Jméno:
IČ:
Schránka je typu OVM.
ip7beft
Orgán veřejné moci
Obec Halenkovice
00283932