Zápis stavu vodoměrů

Upozornění pro občany

Od 22. 3. do 29. 3. 2018 bude pracovnice firmy Moravské vodárenské a. s. zapisovat v naší obci stavy vodoměrů. V případě nepřítomnosti, prosíme občany, kteří mají vodoměr umístěný na nepřístupném místě, aby vyvěsili lístek s aktuálním stavem vodoměru na viditelné místo.
Děkujeme všem za spolupráci.