Výzva na uzavření smluv o odpadech pro FPO a PO

Fyzické podnikající osoby a právnické osoby, které mají zájem o uzavření smluv na odvoz a zneškodňování odpadů v obci Halenkovice,
nechť se přihlásí do 15. února 2023 v kanceláři obecního úřadu. Tel.: +420 577 945 736, mobil: +420 737 230 573.

Ceník
Na základě rozhodnutí Rady obce č. 01/01R/2022 je stanoven ceník

   650,- Kč + DPH
2 200,- Kč + DPH– týká se jen určených OSVČ podnikajících ve stavebnictví
2 500,- Kč + DPH za vývoz popelnice o objemu 110 l