Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace vyhlašuje výzvy.

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu

na stavební práce
„Modernizace odborné učebny fyziky-chemie ZŠ a MŠ-Pláňavy 550, 763 63 Halenkovice“


Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu

na dodávky
„Nákup ITC a nábytku pro odbornou učebnu fyziky-chemie Základní školy a Mateřské školy Halenkovice“