Výběr poplatků za rok 2019

Místní poplatky je možné uhradit:

  • bezhotovostně platební kartou nebo v hotovosti, v kanceláři obecního úřadu – POUZE v úředních hodinách
  • bankovním převodem na účet obce: ČS a.s. Napajedla 1405294339/0800, v případě platby internetovým nebo mobilním bankovnictvím se před platbou obraťte (e-mailem, telefonicky, osobně) na kancelář OÚ – pro platbu Vám bude přidělen variabilní symbol,
  • poštovní poukázkou,
  • platby je možné provést jednorázově nebo ve čtvrtletních splátkách.

V případě, že hodláte zaplatit všechny poplatky jednorázově, je možné platbu poukázat jednou částkou na VS (variabilní symbol) odpady.
Účet číslo: 1405294339/0800
Místo teček za VS prosím doplňte číslo popisné.

  • Odpady / VS 134019…
  • Stočné / VS 232119…
  • Kabelovka / VS 334119…
  • Pes / VS 134119…

Přehled místních poplatků

Odpady 500 Kč  / rok / za občana přihlášeného k trvalému pobytu v Halenkovicích
500 Kč  / rok / za rekreační objekt bez osoby přihlášené k trvalému pobytu
300 Kč / rok / za občana bydlícího mimo svozovou zónu technických služeb
Psi 200 Kč / rok / za psa
Kabelová televize 840 Kč / rok / poplatek za užívání TKR / základní  
1800 Kč / rok / Poplatek za užívání TKR / rozšířená
Užívání kanalizace – stočné 900 Kč vč. DPH / osoba s TP v Halenkovicích / rok / nemovitosti napojené na kanalizaci a ČOV 
500 Kč vč. DPH / nemovitost / rok / nemovitosti rekreačního bydlení napojené na kanalizaci a ČOV
200 Kč vč. DPH / nemovitost / rok / nemovitosti nenapojené na ČOV, pouze na kanalizaci 

→ Formuláře ke stažení