Volby – podzim 2018

Oznámení o době a místě konání voleb v obci.

Volby do Zastupitelstva obce Halenkovice se uskuteční dne 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 6. října 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb je místnost: sál obecního úřadu KD Halenkovice pro všechny voliče s trvalým pobytem v obci Halenkovice. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky nebo občanství jiného státu (EU) platným dokladem (cestovní pas, občanský průkaz, průkaz o povolení k pobytu). Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky (pokud by byla sada neúplná zastavte se v kanceláři OÚ pro nové lístky), spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.

Ve stejném termínu (5. a 6. 10.2018) se konají i volby do Senátu Parlamentu ČR. Případné druhé kolo senátních voleb bude 12. a 13. října 2018, ve stejný čas, v místnosti klubu seniorů v budově KD. Hlasovací lístky pro II. kolo budou k dispozici přímo ve volební místnost.

Kdo z voličů se nemůže ze závažných zejména zdravotních důvodů k volbám dostavit, může volit doma do přenosné urny. Požadavky nahlaste do kanceláře OÚ nebo telefonicky na tel. č. 577 945 756 nebo 737 230 573.