Volby do Evropského Parlamentu

se budou konat ve dnech 24.–25. května 2019.

Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR naleznete informace k podmínkám hlasování pro občany žijící na území ČR nebo občany ČR žijící na území jiných členských států a také podmínky pro občany jiných členských států žijících na území ČR.

Odkaz:  https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx