Volby 2017 – doba a místo konání voleb v obci

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané na území České republiky se v Halenkovicích uskuteční:

  • dne 20. října 2017 od 14:00 hod. do 22:00 hod.

  • dne 21. října 2017 od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Místem konání voleb je místnost: přísálí KD obecního úřadu pro všechny voliče obce Halenkovice.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným dokladem (cestovní pas, občanský průkaz).

Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky; spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.

Místo a konání voleb