Upozornění na parkování vozidel a průjezdnost

v zimním období

S probíhajícím zimním obdobím a s ním spojenou zimní údržbou komunikací upozorňujeme řidiče parkujících vozidel na zákaz parkování na místních komunikacích, a v případě parkování u krajnice na průjezdnost komunikací, tzn. parkování na jedné straně komunikace za dodržení podmínek zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Nedovolené parkování na komunikacích nebo oboustranné parkování vozidel znemožňuje jednak zimní údržbu (posyp nebo prohrnování komunikací), ale hlavně může způsobit komplikace při nutném průjezdu vozidel záchranných složek (hasiči, záchranná služba apod.)

Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel parkování.