Tříkrálová sbírka 2023 - tisková zpráva 16. 1. 2023

Tisková zpráva Charity Otrokovice z 16. 1. 2023

Tříkráloví koledníci přinesli spoustu radosti.


Sobota 7. ledna patřila v našem regionu tříkrálovým koledníkům. V obcích spadajících do působnosti otrokovické Charity jste mohli potkat celkem 119 skupinek, které chodily dům od domu, aby přály lidem do nového roku.
„Přípravy byly letos opět náročné, komplikace přinesla chřipková epidemie, takže na některých místech bylo velmi obtížné shánění koledníků i jejich vedoucích, mnohdy nám z důvodu nemocí odřekli na poslední chvíli,“ sdělil koordinátor sbírky Jan Žalčík. I přesto panuje s průběhem i výsledkem sbírky spokojenost.
„Díky všem, kteří pomáhali s organizací sbírky za jejich obrovské nasazení, koledníkům i jejich vedoucím za to, že dali své síly k dispozici pro dobrou věc a přinesli spoustě lidí radost. A obrovské díky všem lidem za vřelá přijetí, kterých se našim koledníkům dostalo i za jejich štědrost. Je vidět, že i v této tak náročné době dokážeme myslet na druhé,“ pokračuje Žalčík.

A jak celá sbírka nakonec dopadla? Celkový výnos z tříkrálových pokladniček činí 837 585 Kč, což je asi o 100 tisíc více než před rokem a jedná se i o rekordní výsledek za celou více jak dvacetiletou historii této akce.
„Je třeba říci, že z výnosu této sbírky zůstává 65 % místní Charitě a tyto prostředky poslouží k realizaci několika záměrů v jednotlivých službách. Rádi také poskytneme přímou pomoc těm, kteří se dostanou do obtížné situace. Pokud o někom takovém víte už teď, nebojte se nás kontaktovat,“ doplnil závěrem Žalčík.

I nadále je možné přispívat prostřednictvím online koledy na webu www.trikralovasbirka.cz.

Výsledky v jednotlivých obcích

Obec

Kasiček

Částka

Halenkovice

12

76 042 Kč

Komárov

2

19 398 Kč

Napajedla

33

214 843 Kč

Oldřichovice

2

16 335 Kč

Otrokovice

30

275 850 Kč

Pohořelice

6

39 766 Kč

Spytihněv

15

74 914 Kč

Tlumačov

12

71 696 Kč

Žlutava

7

48 741 Kč

CELKEM

119

837 585 Kč

Děkujeme, že pomáháte s námi, každá koruna pomáhá!

Další informace pro média:                                          Koordinátor Tříkrálové sbírky:
Vladana Trvajová                                                           Jan Žalčík
Fundraiser                                                                      Pastorační asistent
@ vladana.trvajova@otrokovice.charita.cz                 @ jan.zalcik@otrokovice.charita.cz
tel: +420 731 619 771                                                    tel: +420 734 684 878

 


Tříkráloví koledníci se vydali do ulic Halenkovic hned po ránu v sobotu 7. ledna 2023. Na obecním úřadu se sešli hned po snídani holky a kluci z místní mateřské a základní školy, kam je přišli povzbudit starosta obce Roman Kedruš a místostarosta Jiří Sudolský. Pak spolu s dospělým dohledem vyšly děti po skupinkách do všech částí obce, aby oblečeny do plášťů s královskými korunami, s kasičkou na krku a s křídou v ruce zazpívaly známou koledu My tři králové jdeme k vám u všech dveří, na které zaklepaly nebo zazvonily. Obdarováni něčím sladkým a s darovanými penízky v kasičkách putovali koledníci od domu k domu. Jakmile obešli všechny ulice, které měli přiděleny, sešli se zase na obecním úřadě.
Tam organizátorky akce spočítaly letošní výtěžek pro Charitu Otrokovice, který činí 76 042,- Kč! 
Děkujeme všem koledníkům, jejich doprovodům a všem organizátorům za dobře odvedenou práci, za jejich čas a zpívání. A všem lidem, kteří přispěli na dobrou věc, patří také veliké poděkování.
FOTOGALERIE ZDE