Tříkrálová sbírka 2018

6. ledna 2018 se v Halenkovicích uskuteční Tříkrálová sbírka.

První lednovou sobotu od 10:00 do 15:00 hodin protkají halenkovické ulice a uličky tříčlenné skupinky koledníků v doprovodu dospělé osoby. Opět po roce zazní koledy v podání Tří králů a my budeme moci přispět do sbírky, kterou zaštiťuje Charita Česká republika.


Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.

Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. Výnos letošní sbírky se tak rozdělí mezi více než osm set záměrů.

Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

Více informací a pravidla sbírky naleznete na webových stránkách → www.trikralovasbirka.cz.