Tříkrálová sbírka 2018 - poděkování

V sobotu 6. ledna 2018 se obyvatelé Halenkovic připojili k Tříkrálové sbírce. Oproti loňskému roku, kdy mrzlo, až praštělo, letos počasí koledníkům přálo a sluníčko hřálo jako o velikonocích. A tak 12 skupinek koledníků při putování Halenkovicemi vybralo krásných 59.076 Kč, což je o 2000 Kč víc než v loňském roce. Velké díky patří všem malým i větším koledníkům a jejich dospělému doprovodu, všem dárcům za finanční příspěvky a bohaté výslužky, všem, kdo se na sbírce podíleli a pomohli jejímu hladkému průběhu a paní Anně Horkové za skvělou organizaci.