Topná sezóna začala

Výzva občanům ze strany Hasičského záchranného sboru České republiky.

Starat se o topidla a komíny, jejich správnou instalaci, použití a čištění, nám ukládá → vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016. Tato vyhláška nahradila původní nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Zároveň dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která se týkala zejména spalinových cest. V současné době je celá oblast topidel a komínů již pevně ukotvena v zákoně.

Revize spalinové cesty

Výsledkem revize spalinové cesty je písemná zpráva o revizi spalinové cesty. Revizi provádí držitel profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinové cesty pouze z důvodů uvedených v § 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Pro ověření certifikových revizních techniků spalinových cest lze použít vyhledávací seznam na → webových stránkách Hasičského záchranného sboru.

Revize spalinové cesty se provádí

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  • po komínovém požáru, nebo
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Kontrola spalinové cesty

Kontrolu spalinové cesty provádíme každý rok a výsledkem kontroly je písemná zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty.