Rekonstrukce komunikace na Záhumení

Informace pro obyvatele místní části Záhumení.

Rrekonstrukce místní komunikace na Záhumení bude zahájena 13./14. listopadu 2017. V první fázi budou probíhat rozebírací práce tělesa cesty od č. p. 630 směrem na sever. Díky tomu bude z jižní strany komunikace uzavřena.

Vozovka bude od bytovky směrem k jihu rozšířena, dojde ke kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení, doplnění odkanalizování povrchu cesty a položení nového asfaltového povrchu. Nového povrchu se dočká i parkoviště pod hřištěm včetně komunikací připojujících Záhumení ke hlavní cestě. Termín realizace 2017-2018. 
Situační plán rekonstrukce místní komunikace Záhumení