Rekonstrukce komunikace na Záhumení – 2. kontrolní den

Pozvánka na 2. kontrolní den pro veřejnost. Vážení občané,
18. 1. 2018  od 14:00 hod. vás zveme na kontrolní den v rámci stavby „Rekonstrukce místní komunikace Záhumení, u řadovek“.  
Z důvodu řešení napojení sjezdů k RD je vyžadována účast zástupců RD v ulici od č. p. 600–691 a z druhé strany č. p. 619 až po bytovku.
Přítomni budou zástupci obce, dodavetele stavby a stavebního dozoru.