Prosba o zapůjčení fotografií

Fotodokumentace „Pohádky“

Prosíme občany o zapůjčení fotografií ze starších ročníků Výletu do pohádkyU příležitosti jubilejního 30. ročníku, bychom rádi uspořádali vzpomínkovou prezentaci této tradiční halenkovické akce. Pokud máte doma fotografie z dřevních dob začátků „Pohádky“ nebo i z nedávné minulosti a jste ochotni nám je zapůjčit k oskenování, budeme Vám velmi vděčni. Podepsané fotografie lze předat v kanceláři obecního úřadu nebo přímo panu učiteli Palúchovi (Halenkovice 593). Veškeré materiály po naskenování v pořádku vrátíme. Fotografie v elektronické podobě můžete zasílat na emailovou adresu: pal.mi@centrum.cz nebo uložené na flashdisku.

Jménem Spolku Rodičů a přátel školy Halenkovice děkuji všem za pomoc a spolupráci.
Michal Palúch