Prodloužení dočasné ochrany občanů Ukrajiny

Dobrý den,
na základě žádosti Ing. Německé, vedoucí oddělení koncepcí a analýz odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Vám zasílám následující
materiály:
-          přehledy s obecnými informacemi k prodlužování dočasné ochrany (v české i ukrajinské verzi) - kde stažení PDF CZ nebo PDF UA
-          vytvořené shrnutí požadavků na zástupce osob mladších 18 let, jak doložit rodinné vazby (v české i ukrajinské verzi, navíc ve verzi pro
tisk i případné vyvěšení online), a to kvůli vysokému počtu osob mladších 18 let, které bude při prodloužení dočasné ochrany muset zastupovat jejich
odpovědný zástupce - ke stažení PDF CZ nebo PDF UA

Zároveň je většina těchto materiálů dostupná také na fb stránkách Naši Ukrajinci (https://www.facebook.com/oampMV), zřízených speciálně pro osoby s udělenou dočasnou ochranou.

S pozdravem

kpt. Ing. Pavel Řezníček
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině Zlín
771 139 549
kacpu@zlk.izscr.cz