Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice

Zveme vás na XVIII. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice.

Ve čtvrtek 19. října 2017 v 18:00 hodin v budově OÚ se uskuteční mimořádné zasedání ZO Halenkovice.

Program je následující:

  • Volba návrhové komise
  • Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10449/16/LCD ze dne 30. 5. 2016
  • Projednání návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2018–2020
  • Projednání nákupu technického vozidla na ČOV
  • Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 03/ZO/2017 

Pozvánka na XVIII. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice (PDF)