Pozvánka na XX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice

Zveme vás na XX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice.

Ve čtvrtek 1. března 2018 v se v 18:00 hodin v budově OÚ uskuteční XX. zasedání ZO Halenkovice.
Mezi hlavními body jednání bude na programu projednání návrhu úpravy rozpočtu – rozpočtové opatření 5/ZO/2017 a 1/ZO/2018.

Program:

 • Kontrola plnění usnesení
 • Volba návrhové komise
 • Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
 • Projednání návrhu na změnu ÚP Halenkovice (žádost p. Hampl)
 • Projednání přidělené dotace ze státního rozpočtu na akci „Zajištění stability svahu u čp. 280“
 • Projednání návrhu cenových map pozemků v majetku Obce Halenkovice, které jsou zastavěny či jinak užívány fyzickými či právnickými subjekty
 • Projednání návrhu úpravy rozpočtu – rozpočtové opatření 5/ZO/2017 a 1/ZO/2018
 • Projednání nákupu ½ nově vzniklého pozemku od TJ Halenkovice par.č. 52/6 o výměře 314 m2 za cenu 100 Kč/1 m2
 • Projednání přijetí daru – pozemky par. č. 1508/69, 1508/66, 1508/64 o celkové výměře 346 m2
 • Projednání prodeje nově vzniklých pozemků u nemovitosti č.p.396 par. č. 3550/4 o výměře 48 m2 p. Zapletalovi za cenu dle tabulky cenových map
 • Projednání prodeje nově vzniklých pozemků u nemovitosti č.p. 452 par. č. 3606/58 o výměře 27 m2 p. Adamcové za cenu dle tabulky cenových map
→ Pozvánka na XX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice (PDF)