Pozvánka na XVI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice

Koná se ve čtvrtek 28. ledna 2021 v 17:00 hodin ve školní jídelně ZŠ Halenkovice. PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
5. Změna rozpočtu obce na rok 2020 – 3/ZO/2020
6. Projednání prodeje pozemku – narovnání vlastnického vztahu u čp. 386
7. Projednání prodeje pozemku – narovnání vlastnického vztahu u čp. 633
8. Projednání prodeje pozemku – narovnání vlastnického vztahu u čp. 398
9. Dotace studna - p. Hazucha Halenkovice čp. 398
10. Projednání žádosti o průjezd obcí Halenkovice – automobilová soutěž Barum Czech Rally
11. Diskuse
12. Schválení usnesení
13. Závěr


Jaromír Blažek, v.r.
starosta