Pozvánka na XIX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice

Zveme vás na XIX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice.

V úterý 12. prosince 2017 se v 18:00 hodin v budově OÚ uskuteční XIX. zasedání ZO Halenkovice.
Mezi hlavními body jednání bude na programu zpráva z dílčího hospodaření Obce Halenkovice a rozpočet na rok 2018.

Program:

  • Kontrola plnění usnesení
  • Volba návrhové komise
  • Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
  • Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Halenkovice č. 243/2017
  • Změna rozpočtu č. 04/ZO/2017 
  • Projednání rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Halenkovice, příspěvkové organizace, na rok 2018, včetně střednědobého výhledu na roky 2018, 2019, 2020
  • Návrh rozpočtu Obce Halenkovice pro rok 2018
  • Projednání smlouvy o přidělení dotace z rozpočtu obce v rámci podpory „Dešťovka“
  • Projednání ceny stočného pro rok 2018 v obci Halenkovice 
→ Pozvánka na XIX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice (PDF)