Pozvánka na vánoční bohoslužby 2018/19

Rozpis bohoslužeb v kostele sv. Josefa v Halenkovicích v prosinci a lednu.

Středeční mše v zimním čase budou v 17:30 hodin.

23. prosince | neděle | mše svatá – 4. neděle adventní

24. prosince | pondělí 16:00 | vánoční mše svatá pro rodiče s dětmi

25. prosince | úterý 10:15 | mše svatá – Slavnost Narození Páně

26. prosince | středa 10:15 | mše svatá – svátek sv. Štěpána

30. prosince  | neděle 10:15  |  mše svatá – svátek Svaté rodiny – při mši svaté obnova manželských slibů a požehnání na závěr občanského roku

1. ledna 2019 | úterý | 10:15 | mše svatá – Nový rok (Slavnost P. M. Matky Boží) – zasvěcený svátek

5. ledna 2019 | sobota od 10:00 | v obci se bude konat Tříkrálová sbírka

6. ledna 2019 | neděle 10:15 | mše svatá – Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) – při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

13. ledna | neděle 10:15 | mše svatá – Slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)