Pozvánka na IV. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice

P O Z V Á N K A na IV. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice,
které se koná v úterý 26. února 2019 v 17:00 hodin v budově OÚ.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Návrh změny rozpočtu v návaznosti na realizaci projektu „Modernizace učebny fyziky a chemie, ZŠ Halenkovice“
4. Diskuze
5. Schválení usnesení
6. Závěr