Pozvánka na I. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice

P O Z V Á N K A na I. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice, které se koná ve středu 14. listopadu 2018 v 18:00 hodin v budově OÚ.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba 2 členů rady školy za zřizovatele
4. Nákup pozemků u Svatých – p. Sklenaříková
5. Určení členů ZO pro pořádání společenských obřadů (vítání) a oprávněných k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství
6. Časový plán zasedání zastupitelstva obce na rok 2019
7. Zřízení fondu kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců
8. Zřízení fondu kulturních a sociálních potřeb uvolněných členů ZO
9. Diskuze
10. Schválení usnesení
11. Závěr