Pozvánka na členskou schůzi

Představenstvo „Zemědělského družstva vlastníků, družstva, Halenkovice“ svolává členskou schůzi, která se koná
dne 11. 12. 2018 (úterý) v sále Obecního úřadu v Halenkovicích.

Prezence od 16:30 hodin 
Zahájení v 17:00 hodin

Program:

1) Zahájení

2) Volba komisí (mandátová, návrhová)

3) Jmenování zastupitele a ověřovatelů zápisu

4) Schválení účetní uzávěrky za rok 2017

5) Zpráva předsedy družstva

6) Zpráva předsedy kontrolní komise

7) Diskuse

8) Návrh a schválení usnesení

9) Závěr

Pokud nebude přítomna nadpoloviční většina členů, proběhne ihned náhradní členská schůze s nezměněným programem.
 

Gajdošík Josef
předseda družstva