Pozvánka na členskou schůzi ZDV Halenkovice

Představenstvo „ZDV, družstvo, Halenkovice“ svolává členskou schůzi Schůze se koná ve čtvrtek 7. 12. 2017 v sále obecního úřadu v Halenkovicích.

Prezentace od 16:30 hod.
Zahájení v 17:00 hod.

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Volba komisí (mandátová, návrhová)
3) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4) Účetní uzávěrka družstva za rok 2016
5) Zpráva předsedy družstva + projednání návrhu spol. Lukrom
6) Zpráva předsedy revizní komise
7) Diskuse
8) Návrh a schválení usnesení
9) Závěr

Pokud nebude přítomna nadpoloviční většina členů, proběhne ihned náhradní členská schůze s nezměněným programem v sále obecního úřadu v Halenkovicích.

Josef Gajdošík
předseda družstva