Poradenské místo pro seniory a zdravotně postižené občany

I ve II. pololetí je v provozu poradenské místo Otrokovicích.

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. se na území Zlínského kraje dlouhodobě zabývá problematikou života lidí zasažených stigmatem zdravotního postižení. V souladu s úpravami právních předpisů pak od r. 2007 poskytuje pro tuto širokou cílovou skupinu odborné sociální poradenství. Naše sociální služby jsou určeny lidem na území Zlínského kraje. Kromě odborného sociálního poradenství se od r. 2015 rozšířilo spektrum našich sociálních služeb o tlumočnickou službu a sociálně aktivizační službu.

Ve II. pololetí roku 2018 je vám odborný poradce k dispozici v zasedací místnosti v budově č. 2 MěÚ Otrokovice v době od 14.00 hod do 16.00 hodin.
Služba je bezplatná.

Rozpis termínů poradny pro II. pololetí 2018:

červenec 19. 7.
srpen 16. 8.
září 6. 9. 20. 9.
říjen 4. 10. 18. 10.
listopad 1. 11. 15. 11.
prosinec  6. 12. 20. 12.

Osobní konzultaci si lze domluvit i na následujících kontaktech:

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Gahurova 5265, 760 01 Zlín, tel: 575 570 600, 777 005 421; E-mail: zlin@czp-zk.cz