Oznámení z OÚ

Z důvodu dovolené nebude možné v kanceláři OÚ Halenkovice v době od 7. do 18. ledna 2019 vyřídit změnu trvalého pobytu a další úřední úkony týkající se činnosti evidence obyvatel a matriky.