OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb v obci


Starosta Obce Halenkovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Volby do zastupitelstva obce se uskuteční
- v pátek 23. září od 14.00 hod. do 22.00 hod.
- a v sobotu 24. září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Místem konání voleb je: sál KD Halenkovice pro všechny voliče s trvalým pobytem v obci Halenkovice.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky nebo občanství jiného státu EU platným dokladem (cestovní pas, občanský průkaz, průkaz o povolení k pobytu).

Každému voliči bude doručen tři dny přede dnem voleb (do úterý 20.09.2022) hlasovací lístek. Pokud by vám doručen nebyl, zastavte se v kanceláři OÚ pro lístek nový. Spolu s ním bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Lístky budou k dispozici i ve volební místnosti.

Kdo z voličů se nemůže ze závažných, například zdravotních důvodů k volbám dostavit, může volit doma do přenosné urny. Požadavky hlaste do kanceláře OÚ i telefonicky na tel. č. 577 945 756 nebo 737 230 573.