Nový kroužek pro děti a mládež ŠACHY

Od ledna startujeme nový kroužek pro školáky od 9 let.

ŠACHY A DÁMA

Kroužek bude probíhat každý čtvrtek. Startujeme 19. ledna 2023 od 16:30 hodin v místní knihovně. 
Děti bude hrou provázet nebo je učit bývalý šachista pan Jožka Valenta.