Nezaměstnanost v Halenkovicích

Říjen / 2017. V měsíci říjmu 2017 bylo v rámci obce Halenkovice evidováno 21 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v Halenkovicích dosáhla 1,69 %. 
Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese → internetového portálu MPSV.