Návrh železničního jízdního řádu 2018 / 2019

Je vystaven k připomínkování cestujícím. Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. dává na vědomí přípravu nových jízdních řádů vlakové dopravy. Nové jízdní řády jsou dostupné na http://www.szdc.cz/soubory/navrh-jr-2019/zlinsky.pdf
Prosíme občany o jejich připomínkování nejpozději do 18.07.2018 na email: krystynikova@muotrokovice.cz.