Nařízení Státní veterinární správy

Aktuální informace pro chovatele prasat v katastru Halenkovic.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje chovatelům prasat mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji. Zamořenou oblastí AMP se stanovují všechna katastrální území obcí okresu Zlín. Všem chovatelům domácích prasat na území Zlínského kraje se nařizuje nejpozději do 31. 1. 2018 nahlásit příslušné obci údaje uvedené v příloze k tomuto nařízení. Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán uložit pokutu až do výše: a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

→ Nařízení MVO k soupisu prasat ve Zlínském kraji
→ Příloha k MVO Struktura tabulky pro soupis chovatelů a chovu s chovem prasat