Kotlíkové dotace – III. kolo

Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III 
10. září 2019 a elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace spustí 15. října 2019 v 8:00 hod. 

Jedná se o poslední příležitost vyměnit stávající neekologický zdroj vytápění s využitím „kotlíkové dotace“!
Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2011 80 %  kotlů na tuhá paliva v domácnostech nevyhovuje dnešním požadavkům na produkované emise. Ministerstvo životního prostředí na tuto situaci reaguje legislativními opatřeními – zákazem provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy od září 2022, ale nabízí i pomocnou ruku, a to formou „kotlíkových dotací“ vyhlašovaným kraji, které jsou určeny na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový  ekologický zdroj vytápění – plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

Více informací naleznete v přiloženém letáku a na webových stránkách Zlínského kraje.

 

Jan Pijáček

Člen Rady ZK
(oblast řízení dot. programů a cest. ruchu)
Krajský úřad Zlínského kraje